Odborný článek od profesora Kvasničky z VŠCHT v Praze.

profesor František Kvasnička

Kvasnicka

Vzdělání a zkušenosti

Střední průmyslová škola chemická (1969 - 1973)

VŠCHT-FPBT - 5leté studium (1973 - 1978)

VŠCHT-FPBT - řádné 3leté aspirantské studium (1980 - 1983) ; dizertační práce na téma "Technologická funkce modifikovaných škrobů v pekárenském průmyslu"


 

1978 - 1980 - cukrovar Čakovice

1980 - 1983 - řádný aspirant katedry Chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha

1983 - 1990 - vědecký asistent na katedře Chemie a technologie sacharidů;
pracovní zaměření - aplikace analytických metod (GLC, HPLC, kapilární izotachoforéza/elektroforéza, FIA, enzymové metody) v analýze sacharidů, krmiv a potravin

1990 - 1995 - odborný asistent - přednášky z Technologie krmiv; seminář Modelování technologických procesů, Laboratoře oboru

1996 - 1997 - SPOFA, a.s.

1997 - 1998 - odborný asistent na Ústavu konzervace potravin a technologie masa VŠCHT Praha

1999 - 2011 - docent na Ústavu konzervace potravin a technologie masa VŠCHT Praha

od 2012 - profesor na Ústavu konzervace potravin VŠCHT Praha

 

Publikovaný dokument 

Kanabidiol v kosmetice Epiderma. ke stažení zde: Kanabinoidy_Epiderma