Posudek produktů EPIDERMA od PharmDr. Alice Sychrové, Ph.D. z Ústavu přírodních léčiv

Neustále testujeme naše produkty, a to nejen u našich zákazníků, ale i u odborné veřejnosti. Nyní jsme požádali o posudek produktů EPIDERMA PharmDr. Alici Sychrovou, Ph.D. a celé jeho znění si můžete přečíst níže.

Produkty značky EPIDERMA® obsahují unikátní patentovanou kompozici dvou obsahových látek – betulinu a kanabidiolu, tzv. Betuldiol®. Tato kompozice je použita v dermokosmetice určené k terapii akné, ekzému, lupénky a atopické dermatitidy. Betulin, izolovaný především z kůry stromů rodu Betula a kanabidiol (CBD), izolovaný z rostlin rodu Cannabis, byly podrobeny rešeršní studii, která byla vypracována na základě nejnovějších vědeckých studií převážně z posledních let. Studie je přílohou tohoto posudku (naleznete níže). Látka betulin je intenzivně zkoumána v terapii zánětlivých onemocnění díky svému multitargeted účinku vmodulaci zánětlivé reakce.

Mnohé studie podporují jeho užití v dermatologii nejen kvůli modulaci prozánětlivých mediátorů, ale i díky schopnosti akcelerovat hojení ran, chránit před UVB poškozením a díky antibakteriálnímu účinku proti grampozitivním bakteriím, převážně těm, které se podílí na tvorbě akné nebo vzniku kožních infekcí. Recentní studie testovaly použití triterpenových extraktů s obsahem betulinu také v terapii popálenin, při léčbě lézí způsobených laserovým resurfacingem kůže v kombinaci s faceliftem, u aktinických keratóz a transplantací kožních štěpů a jako možnost terapie, nebo alespoň zmírnění progrese atopické dermatitidy. Dokonce byl schválen i registrovaný léčivý přípravek Filsuvez®, který se používá u dospělých a dětí ve věku 6 měsíců nebo starších se vzácným dědičným onemocnění Epidermolysis bullosa.

Betulin a extrakty jej obsahující jsou obecně dobře snášeny, mohou mít jen mírný iritující účinek. Jeho klinické použití je silně omezeno jeho velmi špatnou biologickou dostupností a biologickou distribucí v přímé korelaci s jeho nízkou rozpustností ve vodě. Ale tato nevýhoda může být překonána mnoha navrženými nanoformulacemi, které významně zlepšují farmakokinetický profil této sloučeniny. Existuje nepřeberné množství vědeckých důkazů, které dokazují terapeutické aplikace CBD. CBD má afinitu k více než 65 molekulárním cílům. Ačkoli má malou vazebnou afinitu k jednomu ze dvou kanabinoidních receptorů (CB1 a CB2), moduluje několik nekanabinoidních receptorů a iontových kanálů. CBD také působí prostřednictvím různých cest nezávislých na receptorech; například oddálením „zpětného vychytávání“ endogenních neurotransmiterů (jako je anandamid a adenosin) a zesílením nebo inhibicí vazebného účinku určitých receptorů spřažených s G- proteinem. Těmito mechanismy může CBD působit na různé cíle multifaktoriálních onemocnění, jako je atopická dermatitida, psoriáza, akné, Epidermolysis bullosa, systémová skleróza, seboroická dermatitida, psoriáza na temeni hlavy, androgenní alopecie a melanom. CBD byl testován i pro svůj synergický účinek s antibiotiky, konkrétně s bacitracinem, který je součástí Framykoinu®. A dále zesiloval protizánětlivé účinky extraktu z Centella asiatica a silymarinu. Jeho biologické aktivity tedy vedou prokazatelně ke zlepšení zmíněných onemocnění a také kvality života pacientů. Nespornou výhodou CBD je jeho výborný bezpečnostní profil. Nicméně, fyzikálně-chemické vlastnosti CBD, především jeho extrémní hydrofobní povaha z něj činí náročnou molekulu pro topické podávání. Aby se zlepšil průnik CBD do kůže a maximalizovaly se jeho biologické vlastnosti, bylo vyvinuto několik technologických strategií. Tyto zahrnovaly vylepšené konvenční polotuhé formulace, jako jsou kryogely, hydrogely a ethanolické gely a formulace obsahující zesilovače penetrace, zahrnující Transcutol, isopropyl myristát, kyselinu olejovou, kyselinu mléčnou, dimethylsulfoxid, nebo PEG-400. CBD bylo také začleněno do rozličných nanoformulací (např. ethosomy, polymerní micely, nanometrické emulze, hybridní nanočástice gelované v zesítěném chitosanu a další).

Nanoformulace poskytují vysokou rozpustnost, stabilitu a trvalé uvolňování. Téměř všechny vyvinuté nanočástice mají jednoduchou architekturu, jsou známými a bezpečnými nanonosiči nebo jsou to dokonce jednoduché nanosuspenze.

Dle mého odborného názoru je kombinace látek betulinu a kanabidiolu inovativní kompozicí, která svým protizánětlivým, antibakteriálním a regeneračním účinkem oprávněně zastává své místo v terapii mnoha multifaktoriálních dermatologických onemocnění. Její budoucnost vidím v kombinaci s dalšími látkami k zesílení protizánětlivého nebo antimikrobiálního účinku a také ve zvýšení účinku díky co nejlepšímu technologickému zpracování. 

Posudek vypracovala:

PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D. Odbornost: Odborný asistent ÚPL MUNI PHARM, lékárník asistent Dosažené vzdělání: Ph.D., státní zkouška z oboru Farmakognozie

Posudek ke stažení zde.